fbpx Skip to content
IKONY-1 darmowa dostawa
IKONY-2 szybka wysyłka
IKONY-3
30 dni na zwrot

Polityka prywatności

 • Dane osobowe Klientów sklepu https://karnisze.com/ przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; lub “RODO”).

  1.     Postanowienia ogólne

  Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów sklepu, niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zawartej z Kowalski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kontuszowa 9B, 01 -345 Warszawa (zwany dalej “Administratorem”).

  2.     Dane Administratora

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Kowalski sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kontuszowa 9b, 05-080 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000645069, NIP 522-307-52-27, REGON: 365774084, kapitał zakładowy Spółki o wartości 50 000 zł.

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres mailowy: dane.osobowe@karnisze.com

  3.     Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:

  a)    niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym prowadzenia Konta tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),

  b)    obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny),

  c)    dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja mojego prawnie uzasadnionego interesu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

  d)    przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

  – świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

  – obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  – w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  e)    przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  f)     Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom, z których usług korzystamy w naszej działalności, w tym: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznej, bankom (w tym ING Bank Śląski S.A.), Twisto Polska sp. z o.o., podmiotowi, który zajmuje się serwisem komputerowym, obsługą i serwisem sytemu IT, hostingiem poczty i sklepu internetowego, niszczeniem dokumentów, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  g)    Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane uzależniony jest od celu, w jakim zostały zebrane i podstawy prawnej na jakiej dany cel został oparty. W zakresie celu opartego na wykonaniu umowy będziemy Twoje dane przetwarzać przez czas wykonywania praw i obowiązków wynikających z łączącego nas stosunku prawnego, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W zakresie złożonej reklamacji do czasu jest rozpatrzenia, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub/i obrony praw do momentu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.

  3.     Pamiętaj, że RODO określiło szereg praw, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Wobec powyższego masz prawo do:

  a)    żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  b)    wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  4.     Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów, w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych nie będziemy mogli nawiązać z Tobą stosunku prawnego.

  5.     W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

  6.     W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

  7.     W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

  8.     W przypadku przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

  9.     Pliki cookies

  Nasz sklep wykorzystuje pliki cookies.

  Pliki cookies to dane informatyczne (pliki tekstowe), zapisywane przez nasze serwery na urządzeniu końcowym użytkownika (np. laptopie, komputerze, telefonie), które to nasze serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tym urządzeniem końcowym.

  Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies, przełączając ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. 

  Nasza strona internetowa wykorzystuje poniższe pliki cookies: 

  a)    Cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika jedynie podczas korzystania z naszej strony internetowej.

  b)    Cookies stałe – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu usunięcia lub zmiany ustawień. 

  c)    Niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Sklepu,

  d)    Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

  e)    Wydajnościowe pliki cookies – umożliwiające zabieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,

  f)     Funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie języka, regionu, rozmiaru czcionki,

  g)    Reklamowe pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

   Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

  a)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości,

  b)    zwiększenia bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej,

  c)    przechowywania danych sesyjnych Klientów sklepu (wygasa po zakończeniu sesji),

  d)    dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową.

  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner